Ana Sayfa VERİ TABANI ÇÖZÜMLERİ

Veri tabanı
çözümleri

Teknolojik gelişmeler, şirket yönetimlerinde ve iş süreçlerinde, veri hacimlerinin artmasına ve bunun sonucu olarak verilerin doğru ve etkin şekilde yönetiminin önemini doğurdu. Firmaların şirket envanterlerinden, mail koordinasyonuna, muhasebe işlerinden, üretim, satış ve pazarlama işlerine kadar gelişmiş yazılımlar kullanmaları veri tabanı ihtiyaçlarını neden oldu. Evogens Yazılım veri tabanı çözümlerini güvenlik, esneklik, ölçeklenebilirlik, kullanım kolaylığı, hız ve performans gibi kriterleri göz önüne alarak hazırlamaktadır. Etkin ve sürdürülebilir veri tabanı yönetim stratejileri ve araçları oluşturur.

https://beta.evogens.com/wp-content/uploads/2017/10/img_creative_13.jpg

Bilginin en önemli konu olduğu günümüzde şirketler için verilerinin, depolanması, belirli bir standart altına alınarak kayıt edilmesi, yetki seviyelerine göre ulaşılabilmesi, sorgulanması ve gerektiğinde detaylı rapor alınabilmesi çok önemlidir. Firmalar için hayati önem taşıyan bu verilerin veri tabanı çözümleri kullanılarak saklanması şirket içinde verimi arttırmaktadır. Çalışanlarınızın her gün 10’larca evrağı dosyaladığını ve klasörleyerek depoladığını düşünün? Bu tarz işlemler hem fiziksek yorgunluğa aynı zamanda çalışanlarınızın lüzumsuz zaman kaybına neden olacaktır. Tüm bu verilerin elektronik ortamda muhafaza edilmesi yer tasarrufu sağlayacak, kâğıt sarfiyatını önleyecek ve en önemlisi verilere ulaşılmak istendiğinde kolay erişilebilecektir. Verdiğimiz bu örnek, veri tabanı çözümlerinin bize sağladığı kolaylıklardan sadece bir tanesidir. İletişim ve bilgi paylaşımının kurum içinde öncelikli olarak ele alınması, rekabet avantajından maddi kazançlara, çok farklı artılar sağlayabilmektedir. Şirketlerin büyümesi ve birden fazla noktaya dağılması ve ayrıca harici iletişim noktalarının (bayiler, tedarikçiler, müşteriler) da artması sonucu veri kaynaklarının fazlalaşmasıyla veri yönetimi, çok daha önemli bir hale getirmiştir. Bu noktada, elinizdeki verilerin tek bir noktada toplanması ama aynı zamanda birçok noktadan bu verilerin girilmesi ve yine mevcut verilere ulaşılması, veriler üzerinden ihtiyacınıza göre özelleştirilmiş raporlar yaratılması, bunların düzenli olarak yedeklenmesi, kullanıcı yetkilendirmeleri yaparak verilere gereksiz ve yetkisiz erişimlerin önlenmesini istiyorsanız, talepleriniz doğrultusunda esnek bir veri tabanı tasarımlarını yapmaktayız.

https://beta.evogens.com/wp-content/uploads/2017/10/img_creative_13.jpg

Evogens Yazılım Veri Tabanı Çözümleri

 • İlk adım olarak sisteminizi analiz ederken, organizasyonu ileriye götürmekte gerekli olan stratejik yol haritasını çıkarmak için gerekli işlemleri yaparız. Sistem erişimleri, kullanıcı hesapları ve yetkilendirmeleri oluşturarak şirket içinde hangi veriye kimlerin ulaşabileceğini gözden geçiririz.
 • İhtiyacınıza uygun ve sadece size özel veri tabanının tasarımını yaparız.
 • Veri tabanının sisteminize fiziksel olarak entegrasyonunu yaparız.
 • Veri tabanında oluşabilecek hata ve güvenlik zafiyetlerini kontrol ederiz.
 • Ver tabanınızın hızlı ve yüksek verimlilikle çalışmasını sağlarız.
 • İhtiyacınız olan tüm veri tabanı lisanlarını temin ederiz.
 • Versiyon güncelleme, yedekleme ve yedekten geri dönme hizmetlerini veririz.
 • Büyük veri tabanlarında dakikada milyonlarca işlem yapmanızı sağlayabiliriz.
 • Mobil cihazlarınızı firmanız da ki ana veri tabanına bağlarız.
 • Verilerini bulut sunucularında yönetmek isteyen müşterilerimize çözümler sunarız.
 • Veri tabanındaki her hangi bir veriye, kim tarafından, ne zaman ulaşıldığını takip etmek isteyen müşterilerimiz için veri tabanlarına Log sistemli entegrasyonu yaparız.

Hangi veri tabanları ile çalışıyoruz?

Evogens Yazılım olarak uzmanı olduğumuz veri tabanları, MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL ve MongoDB dir. Bu veri tabanı sistemleri için kurulum, taşıma, danışmanlık ve yönetim hizmetleri sunmaktayız. Veri tabanı mimarilerini oluştururken, tasarım sürecinde, uygulama, izleme ve sorun giderme ve gerektiğinde bu konularda tüm projeniz boyunca size destek hizmeti vermekteyiz. Bütün veri tabanı sistemlerinin optimum seviyede çalışmaları için dikkatli yönetime ihtiyaçları vardır. İçeriden ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı güvenliğin, gerekli bakım ve desteğin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Evogens Yazılım müşterilerimizi daha da ileriye taşıyacak olan bu çözümde bahsedilen tüm noktaların hayata geçirilmesi için gerekli tecrübeye sahiptir.